Home » O društvu

O društvu

Predstavitev društva

Prostovoljno gasilsko društvo Lokev je eno od štirih gasilskih društev v Občini Sežana in je organizacijsko vključeno v Kraško gasilsko zvezo. V skladu s sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe z Občino Sežana, društvo opravlja naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Društvo I. kategorije pokriva območje Krajevne skupnosti Lokev, z vasema Lokev in Prelože ter skupno površino območja 1.839 ha in 816 prebivalci na tem območju. Društvo je nepogrešljiv člen sistema varstva pred naravnimi in drugim nesrečami, kar njegovi člani dokazujejo že vrsto let z aktivnim ter strokovnim delom, tako na intervencijah, kot tudi pri preventivi ter vzgoji mladih.

V svoje vrste društvo združuje preko 70 članov vseh starostnih skupin. Trenutno v društvu deluje 22 aktivnih članov operativne enote, ena desetina članic, ena desetina starejših gasilcev, 20 mladincev in pionirjev, ter ostalih članov društva. Člani društva imajo vsa ustrezna tehnična in strokovna znanja. Operativna enota opravi letno okoli 20 intervencij, v primeru suše  v poletnih mesecih, ko na Krasu divjajo gozdni požari, pa se ta številka tudi podvoji.

Zgodovina

Gasilska dejavnost je v vasi Lokev prisotna že več kot 100 let, saj se ta omenja že pred letom 1900, ko je tedanja oblast ustanovila požarno obrambo, katere naloga je bila varovati posest in življenje prebivalcev pred nevarnostjo ognja. Po prvi svetovni vojni in določitvi rapalske meje (mejna črta Triglav-Reka) je ozemlje na zahodni strani meje pripadlo italijanski oblasti, ki je ohromila oziroma prepovedala delovanje slovenskih društev. To je takrat začutilo tudi gasilstvo na primorskem in v vasi Lokev. Zato je bilo potrebno po drugi svetovni vojni začeti znova. Po letu 1948 je bilo Gasilski društvo Lokev vključeno v Občinsko gasilsko zvezo (OGZ) Divača, skupaj z društvi iz Divače in Senožeč. Lokavsko društvo je bilo takrat opremljeno s konjsko vprego in ročno brizgalno. Sredi vasi Lokev so gasilci imeli garažo oziroma orodišče za opremo in konjsko vprego. Po podatkih Območne gasilske zveze Koper je leta 1956 in 1957 Gasilsko društvo Lokev štelo 33 članov. Aprila 1958 je bila izdelana nova razdelitev območij gasilskih društev. Območje lokavskih gasilcev je zajemalo vasi Lokev, Prelože, Kačiče, Pared in Rodik. Po razpustu OGZ Divača je bilo društvo priključeno OGZ Sežana.

Po letu 1960 so tedanje razmere ponovno narekovale slabe čase za gasilstvo v vasi. Društvo je bilo zelo slabo opremljeno. Možje so morali skrbeti za družine in kmetije, mladi fantje so odhajali na služenja vojaškega roka, zato je primanjkovalo časa za aktivno delo v društvu. Sledil je ponoven padec aktivnosti društva, vendar je bil le-ta kratek, saj so že decembra leta 1982 tedanja lokalna skupnost in posamezni aktivisti ponovno obudili društvo in ga tudi statusno pravno vpisali kot Prostovoljno gasilsko društvo Lokev. Sledil je vzpon na vseh področjih, od večanja članstva, do aktivnosti na požarih in tekmovanjih, to pa predvsem zaradi zagnanosti tedanjih predsednikov in poveljnikov ter mlajše generacije članov društva. Društvo je domovalo v prostorih večstanovanjske stavbe »blok 103« v centru vasi. Prostora je bilo za garažo za gasilski kombi, sejno sobo in pisarno. Leta 1984 je društvo dobilo prvo vozilo IMV 1600 in novo Tomos-ovo črpalko. 

Ob prelomu tisočletja je društvo s pomočjo Občine Sežana in Krajevne skupnosti Lokev postavilo temeljni kamen za nov gasilski dom. To je bilo tudi znanilo nadaljnjega razvoja in vzpona aktivnosti v društvu. V zadnjih dveh desetletjih je tako društvo zabeležilo velik napredek, saj je pridobilo nov gasilski dom, posodobilo vozni park in tehniko, se kadrovsko okrepilo in poskrbelo za pridobivanje novega članstva in vzgoje mladih, kar se opazi ob vsakokratnem obisku Prostovoljnega gasilskega društva Lokev.

Zgodovina drustva


Gasilstvo v vasi Lokev - 30 let in več

Spomine svojih članov, zgodbe o zagnanosti, povezanosti in skupnih uspehih je društvo zbralo v knjigi, ki jo je izdalo leta 2012, ob 30. obletnici ponovne oživitve Prostovoljnega gasilskega društva Lokev.
PGD Lokev